Hobbycentrum Nijmegen Oost

Fondsen, sponsoren en donateurs

Hobbycentrum Nijmegen Oost ontvangt al jaren subsidie van de gemeente Nijmegen. Natuurlijk zijn we enorm dankbaar dat we mede door deze subsidie voor veel mensen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan hun vrijetijdsbesteding, hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling.

In januari 2018 zijn we verhuisd van het OBG naar wijkcentrum de Daalsehof. Bij de Daalsehof hebben we voldoende plaats om te groeien en ons aanbod uit te breiden. Er is aankomende jaren veel behoefte aan vrijetijdsbesteding zoals het Hobbycentrum. Deze prognose is gebaseerd op de ontwikkelingen/ bezuinigingen in de sector Zorg en Welzijn, de toename van werklozen en de komst van meer gepensioneerden door de vergrijzing in Nijmegen Oost. Met veel enthousiasme en gedrevenheid willen we gaan inspelen op deze ontwikkelingen, wat betekend dat we meer mensen willen verwelkomen in ons centrum, ons aanbod willen gaan uitbreiden en de samenwerking met onze partners willen uitbouwen en nieuwe initiatieven willen ontwikkelen. Om deze plannen te verwezenlijken hebben we natuurlijk extra financien nodig. Vandaar dat we actief bezig zijn met het werven van fondsen, sponsoren en donateurs.

Naast een financiele bijdrage kun je ons ook steunen door materiaal te schenken of diensten te leveren. We zijn altijd bereid om een tegenprestatie te leveren. Hierbij valt te denken aan het vermelden van PR boodschappen op onze folders, op onze website of het organiseren van workshops. Maar natuurlijk kun je ons ook als particulier steunen!