Hobbycentrum Nijmegen Oost

Foto's/ Beeldverhaal

Ineke Janssen heeft begin 2019 een uitgebreid beeldverhaal gemaakt over het Hobbycentrum Nijmegen Oost. Het beeldverhaal bestaat uit een aantal belangrijk thema's van het Hobbycentrum en geeft een heel mooi beeld waar we als Hobbycentrum erg trots op zijn. Het is dus zeker de moeite waard om het beeldverhaal te bekijken. Het beeldverhaal van Ineke staat niet op deze site maar op een aparte site/ haar blog. Hieronder staat de screenprint van van het blog en haar blog kun je bezoeken via deze link https://hobbycentrumnijmegenoost.home.blog.Verslag van de OPEN DOE DAG op 7 april 2019

Het hele gebouw van wijkcentrum "Daalsehof" stond 7 april in het teken van Hobby & Vrije Tijd. In alle zalen stonden 30 verkoopkramen met zelfgemaakte producten en er waren in totaal meer dan 15 workshops en demonstraties. De Vrijwilligerscentrale, Stip Oost, de beeldhouwvereniging Pietra, de Opstap, theaterwerkplaats de Vuurvogel, dansvereniging Lindy Hop en damvereniging Lent waren aanwezig en natuurlijk hebben we ons als Hobbycentrum Nijmegen Oost ook uitgebreid gepresenteerd. Ondanks de eerste zonnig lentedag werd deze OPEN DOE DAG erg goed bezocht, waardoor iedereen aan het eind van de middag moe maar voldaan naar huis ging. Geweldig dat het initiatief van het Hobbycentrum zo enthouisaist is ontvangen door andere organisaties en wijkbewoners! Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze dag!

    

        

        


Kort verslag van het openingsfeest op 6 mei 2018

Overweldigend, ontroerend, mooi, gemoedelijk en heel gezellig, zo werd het openingsfeest door veel bezoekers genoemd. En veel bezoekers, kwamen er zeker! De organisatie van het Hobbycentrum had het natuurlijk gehoopt en had veel reclame gemaakt en met succes! Er waren veel creatieve workshops en demonstraties wat resulteerde in enthousiaste bezoekers en een record aan nieuwe deelnemers voor het Hobbycentrum. Een officiele opening klinkt misschien wat saai, maar dat was het allerminst. Het interim bestuur en wethouder Bert Frings waren kort aan het woord en deze ceremonie werd afgesloten door de vrijwilligers van het Hobbycentrum met een dankwoord aan de medewerkers Michail en Roos. Maar ook bij de informatietafels van andere huurders van de Daalsehof en partners uit de wijk was de hele middag volop interesse. Het Repaircafe, Stip Oost, het Zelfregiecentrum, RiBW en Kansemble gingen voldaan naar huis. Mede door onze ceremoniemeester Miesjel Spruit was het open podium aan het stralen en er klonk de hele middag applaus voor de muzikanten en acteurs. Kortom, een geslaagde middag en een startschot voor het uitrollen van alle toekomstplannen van het Hobbycentrum!

Natuurlijk is het openingsfeest een succes geworden door de inzet van heel veel vrijwilligers van het Hobbycentrum. Maar ook zijn we gematst en gesponsord door de gemeente Nijmegen, Coffijn (Koffiehuis & Branderij, een leer- werkplek voor mensen met en zonder een beperking) en Uit-Koken (horecaondernemeing voor jongeren die door omstandigheden niet altijd in het reguliere circuit terecht kunnen). Achteraf heeft het wijkmanagement van Nijmegen Oost besloten alle onkosten voor het openingsfeest vanuit het wijkbudget/wijkinitiatieven te financieren. Heel veel dank daarvoor!