Hobbycentrum Nijmegen Oost

Missie en visie van Hobbycentrum Nijmegen Oost

Hobbycentrum Nijmegen Oost is een centrum dat volwassenen in de gelegenheid stelt hun creatieve hobby uit te oefenen met als achterliggend doel het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en het voorkomen van een sociaal isolement.

Hobbycentrum Nijmegen Oost wil graag een omgeving aanbieden waar (jong)volwassenen en gepensioneerden in de gelegenheid zijn om hun creatieve hobby uit te oefenen. Dit met als uitgangspunt zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden en een sociaal isolement te voorkomen. Het Hobbycentrum maakt geen onderscheid tussen mensen. Iedereen kan deelnemer zijn. De jaarlijkse deelnemersbijdrage is laag zodat iedereen financieel in staat is om deel te nemen aan alle activiteiten. Voor de jaarlijkse bijdrage kunnen deelnemers onbeperkt deelnemen aan meerdere activiteiten. Deelnemen aan activiteiten is echter niet verplicht. Alleen kijken, het drinken van een kopje koffie of het maken van een praatje, is ook mogelijk bij het Hobbycentrum. We streven naar een centrum waar iedereen elkaar kan ontmoeten, waar we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Hobbycentrum Nijmegen Oost is een erkend leerbedrijf. Stagiaires en mensen die een re-integratietraject volgen kunnen bij ons terecht. We proberen altijd te zoeken naar passende werkzaamheden. Op deze manier begeleiden we mensen in het verwerven van vaardigheden en het verder uitbreiden van hun talenten. Hiermee vergroten zij hun zelfvertrouwen en hun positie op de arbeidsmarkt.

In Nijmegen zijn gelukkig veel organisaties en initiatieven. Toch voelen veel inwoners zich helaas nog eenzaam of verkeren in een sociaal isolement. Hobbycentrum Nijmegen Oost is dan ook constant op zoek naar samenwerking met andere organisaties om overlap van activiteiten te voorkomen en om elkaar te versterken. Zo hebben we afgelopen jaren intensief samengewerkt met de volgende organisaties: de gemeente Nijmegen, het OBG, HAN, Kion, het sociale wijkteam, Stip oost, Pro Persona, Ribw, de Vrijwilligerscentrale en het Repaircafé. Aankomende jaren willen we de samenwerking uitbouwen en gaan we natuurlijk op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. We willen er vooral naar streven om de aansluiting te verbeteren van dagbesteding/hulpverlening naar het Hobbycentrum en de aansluiting naar scholing en betaalde werk.

Met veel enthouiasme gaan we aankomende jaren verder bouwen aan ons Hobbycentrum.