Enquête uitkomt behoefteonderzoek 2023 Hobbycentrum Nijmegen-Oost

In totaal zijn er 66 enquêtes ingevuld, waarvan 2 enquêtes door een creatieve groep zijn ingevuld.
Uit de enquête is gekomen dat mensen het bij Hobbycentrum Nijmegen-Oost gezellig vinden en hier komen voor de sociale contacten, gezelligheid en voor de goede begeleiding tijdens de activiteiten. Ook komen er wat kritiekpuntjes uit, zoals mensen willen elke dag iemand op kantoor zien. Hier hebben wij als kantoor al een oplossing voor. Dit betekent dat maandag, dinsdag en woensdag Jennifer (coördinator) aanwezig is en de woensdag, donderdag en vrijdag Femke (assistent coördinator) aanwezig is. Er is ook elke dag een stagiair(e) aanwezig.

Gesloten vragen van de enquête

Vind je het aanbod van de activiteiten groot genoeg?

Aantal eens: 48

Aantal neutraal: 15

Aantal oneens: 3

Vind je de sfeer bij het Hobbycentrum of tijdens je cursus positief?

Aantal eens: 58

Aantal neutraal: 5

Aantal oneens: 2

Aantal eens en oneens: 1

Heb je het gevoel dat je altijd met je vraag terecht kunt?

Aantal eens: 50

Aantal neutraal: 10

Aantal oneens: 6

Vind je dat het Hobbycentrum genoeg materiaal heeft voor de activiteiten?

Aantal eens: 37

Aantal neutraal: 21

Aantal oneens: 8

Vind je dat er goede begeleiding wordt gegeven tijdens de cursus?

Aantal eens: 50

Aantal neutraal: 11

Aantal oneens: 3

Geen antwoord: 1

Aantal eens en oneens: 1

Vind je dat er genoeg en goed gecommuniceerd wordt?

Aantal eens: 40

Aantal neutraal: 18

Aantal oneens: 8

Open vragen van de enquête

Waar heb jij behoefte aan als je bij het Hobbycentrum bent?

Uit de enquêtes blijkt dat mensen op deze vraag vaak hetzelfde antwoord hebben gegeven. Dit antwoord is dat mensen behoefte hebben aan gezelligheid, goede begeleiding en sociale contacten. Veel mensen geven aan dat dit er ook is bij het Hobbycentrum.
Ook komt er bij deze vraag uit dat mensen behoefte hebben aan een aanspreekpunt, dus dat er altijd iemand op kantoor aanwezig is. Wij als kantoor van het Hobbycentrum zijn hier bewust van en proberen dit op te lossen. Zo is elke maandag, dinsdag en woensdag dag of avond Jennifer (coördinator) aanwezig en de woensdag dag of avond, donderdag en vrijdag is Femke (assistent coördinator)  aanwezig. Elke dag is er ook een stagiair(e) aanwezig.

Zijn er problemen waar je tegenaan loopt?

Op deze vraag komt vaak het antwoord terug dat ze de aanwezigheid op kantoor missen. Dit geeft onrust, zoals hierboven beschreven staat is er elke dag iemand aanwezig op kantoor. Mensen vragen zich ook af wat het alternatief is als er iemand uitvalt vanwege ziekte. De vraag van wat het alternatief is als er iemand uitvalt ligt bij het bestuur. Wij proberen op kantoor als er een vrijwilliger uitvalt vervanging te regelen. Dit lukt niet altijd, dus als dit niet lukt bellen wij de mensen af, tenzij de groep zelfstandig door kan werken.
Er wordt wat onduidelijkheid aangegeven over het uitprinten van kopieën. Voorheen kon dit op het kantoor van het Hobbycentrum, maar sinds een halfjaar hebben wij dit afgeschaft, aangezien printen bij de gemeente goedkoper is. Bij de gemeente kost dit namelijk €0,10 en bij ons kostte het €0,20. Als u dus iets uitgeprint wilt hebben kan dit bij het beheer. Dit is gecommuniceerd met het beheer. Het mailadres van de gemeente is daalsehof@nijmegen.nl. Vrijwilligers kunnen op kantoor wel iets uitprinten als dit voor de activiteit bedoeld is.

Heb je suggesties of ideeën voor het Hobbycentrum?

Er zijn verschillende goede suggesties uit de enquêtes gekomen. Zo is er een suggestie voor een stagiaire van de kunstacademie. Dit jaar hebben wij een stagiaire van de kunstacademie gehad. Helaas heeft de kunstacademie besloten dat deze stage niet kloppend is en moest ze per direct stoppen.
Ook is er het idee om vaker met begeleiders een gesprek aan te gaan en te vragen hoe het gaat tijdens de activiteit en of er materiaal mist. Onze insteek is om dit op te pakken.
De afgelopen bijeenkomsten over autisme en dementie vielen goed in de smaak. Zo hebben we nu ook een idee binnen gekregen om vaker zulke bijeenkomsten te organiseren.
Regelmatig komt terug dat er een fatsoenlijke lift aangeschaft moet worden. Dit ligt bij de gemeente. Op 21 september komen ze langs voor de lift en wordt hij gerepareerd.

Overige opmerkingen:

Er zijn heel wat positieve opmerkingen gekomen bij dit kopje, zoals: ‘Heel fijn hier, ga zo door!’, ‘Het is hier fijn en alles klopt!’, ‘Medewerkers en vrijwilligers zorgen voor een positieve dynamiek’, ‘Het is altijd fijn om hier te zijn!’, ‘Gezellige plek om leuke mensen te ontmoeten’ en ‘Ga zo door!’
Ook zijn er wat kritiekpuntjes binnen gekomen. De wens is om eerst met de begeleiders te overleggen als een nieuwe cursist zich wil aanmelden. De meeste begeleiders vinden het prettig dat ze op de hoogte is dat er iemand nieuw komt en wat ze al kunnen in het vak en waar ze hulp bij nodig hebben. Ook komt er terug dat er achterwacht moet zijn als iemand afwezig is op kantoor.

Bijeenkomst vergeetachtigheid en dementie – 26 juni tussen 10.00-12.30 uur

Op maandag 26 juni 2023 tussen 10.00-12.30 vindt de bijeenkomst vergeetachtigheid en dementie plaats. Dit is georganiseerd samen met dementie vriendelijk Nijmegen en STIP.

Geef je op voor deze bijeenkomst!
Bij het Hobbycentrum komen veel senioren. Helaas krijgen senioren vaak op een gegeven moment last van ouderdomsklachten, zoals vergeetachtigheid en dementie. De kans dat je als begeleider een deelnemer in de groep hebt of krijgt of als deelnemer iemand tegenkomt in het Hobbycentrum met vergeetachtigheid of dementie is best groot. Het is dan fijn om zelf te weten hoe je dan het beste kunt reageren en ook voor de deelnemer is het fijn om wat extra aandacht of hulp te krijgen. Daarom verzorgt "Samen dementievriendelijk" gratis bijeenkomsten op meerdere locaties waaronder nu ook bij ons!

Vind je het interessant om meer te weten over vergeetachtigheid en dementie? En wil je graag praktische ideeën hoe je het beste kunt omgaan met mensen met vergeetachtigheid en dementie? Het is geen saaie les met theorie, maar er wordt voornamelijk uitleg gegeven met sprekende voorbeelden. Tijdens deze bijeenkomst kun je ook zelf praktijkvoorbeelden inbrengen en uiteraard is er voldoende tijd om vragen stellen!

Deze gratis bijeenkomst is gepland op maandagochtend 26 juni tussen 10.00-12.30 uur en toegankelijk voor alle vrijwilligers en deelnemers vanuit Hobbycentrum Nijmegen-Oost en vrijwilligers van STIP!

Geef je op via info@hobbycentrumnijmegenoost.nl of meld dit op kantoor of mail Rob.Hermens@stipnijmegen.nl

Rechtswinkel Nijmegen-Oost

Bent u het oneens met een beslissing van de gemeente? Heeft u problemen met uw verhuurder? Of heeft u een geschil met uw werkgever? Met deze en nog vele andere juridische kwesties kunt u langskomen op één van de spreekuren van Rechtswinkel Nijmegen-Oost!

Sinds januari 2023 houden wij iedere week op maandag- en woensdagavond spreekuur in wijkcentrum Daalsehof. Wij zijn op zaterdagochtend ook te vinden in wijkcentrum Ark van Oost. U kunt zonder afspraak één van onze spreekuren bezoeken!

Tijdens een spreekuur kunt u aan onze medewerkers uw situatie voorleggen. Vervolgens kunnen wij u adviseren over de juridische haken en ogen. Daarnaast kunnen wij u helpen met het opstellen van een formele brief of een bezwaarschrift.

Openingstijden

Rechtswinkel Nijmegen-Oost is open op:

  • Maandag: 19.30 – 20.30 uur (Wijkcentrum Daalsehof)
  • Woensdag: 19.30 – 20.30 uur (Wijkcentrum Daalsehof)
  • Zaterdag: 10.30 – 12.00 uur (Wijkcentrum Ark van Oost)

Meer informatie klik op de volgende link