Doneren

Hobbycentrum Nijmegen Oost ontvangt al jaren subsidie van de gemeente Nijmegen. Natuurlijk zijn we dankbaar dat we mede door deze subsidie voor veel mensen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan hun vrijetijdsbesteding, hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling.

Sinds januari 2018 is het Hobbycentrum Nijmegen Oost gehuisvest in wijkcentrum de Daalsehof. In de Daalsehof hebben we voldoende plaats om te groeien en ons aanbod uit te breiden. Er is de komende jaren een groeiende behoefte aan plekken zoals het Hobbycentrum. Deze prognose is gebaseerd op de ontwikkelingen/bezuinigingen in de sector Zorg en Welzijn, de toename van werklozen en de komst van meer gepensioneerden in Nijmegen Oost. Met veel enthousiasme en gedrevenheid richten we ons op deze ontwikkelingen, wat betekent dat we meer mensen willen verwelkomen in ons centrum, door ons aanbod te vergroten, de samenwerking met onze partners uit te bouwen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Om deze plannen te verwezenlijken hebben we wel extra financiën nodig. Vandaar dat we actief bezig zijn met het werven van fondsen, sponsoren en donateurs.

Als je ons een warm hart toedraagt een een kleine financiële vergoeding wit doneren, dan kan dit door hieronder een gewenst donatiebedrag te kiezen. Als je vervolgens op DONEER klikt, wordt je doorgeleid naar IDEAL en kun je de donatie direct overmaken. Het spreekt voorzich dat we enorm blij en dankbaar zijn met elk bedrag! We zullen een mooie bestemming zoeken voor de donaties zodat het de vrijwilligers en deelnemers en het doel van de stichting ten goede komt.

Ik doneer: € -

Naast een financiële bijdrage kun je ons ook steunen door materiaal te schenken of diensten te leveren. We zijn altijd bereid om daarvoor een tegenprestatie te leveren. Bijvoorbeeld door PR-boodschappen op onze folders en website te vermelden, of door het organiseren van workshops. En natuurlijk kun je ons ook als particulier steunen.