Over ons

Hobbycentrum Nijmegen Oost is een wijkgericht centrum en biedt jong en oud de gelegenheid om deel te nemen aan ruim 30 verschillende creatieve activiteiten, met als uitgangspunt het aanbieden van zinvolle vrijetijdsbesteding en het voorkomen van een sociaal isolement. De stichting bestaat op dit moment uit 300 deelnemers, 3 medewerkers en 65 vrijwilligers, die de activiteiten begeleiden, bardiensten uitvoeren en administratieve werkzaamheden verrichten.

Ontmoeten, leren, inspireren

Het Hobbycentrum maakt geen onderscheid tussen mensen. Iedereen kan deelnemer zijn. De jaarlijkse deelnemersbijdrage is laag zodat iedereen financieel in staat is om deel te nemen aan alle activiteiten. Voor de jaarlijkse bijdrage kunnen deelnemers onbeperkt deelnemen aan meerdere activiteiten. Deelnemen aan activiteiten is echter niet verplicht. Alleen kijken, het drinken van een kopje koffie of het maken van een praatje, is ook mogelijk bij het Hobbycentrum. We streven naar een centrum waar iedereen elkaar kan ontmoeten, waar we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Erkend leerbedrijf

Hobbycentrum Nijmegen Oost is een erkend leerbedrijf. Stagiaires en mensen die een re-integratietraject volgen kunnen bij ons terecht. We proberen altijd te zoeken naar passende werkzaamheden. Op deze manier begeleiden we mensen in het verwerven van vaardigheden en het verder uitbreiden van hun talenten. Hiermee vergroten zij hun zelfvertrouwen en hun positie op de arbeidsmarkt. Voor schooljaar 2024/2025 zijn wij nog op zoek naar stagiaires!!!

Samenwerkingspartners

In Nijmegen zijn veel sociale organisaties en initiatieven. Toch voelen veel inwoners zich helaas nog eenzaam of verkeren in een sociaal isolement. Hobbycentrum Nijmegen Oost is dan ook constant op zoek naar samenwerking met andere organisaties om overlap van activiteiten te voorkomen en om elkaar te versterken. Zo hebben we afgelopen jaren intensief samengewerkt met de volgende organisaties: de gemeente Nijmegen, HAN, ROC, het sociale wijkteam, Stip oost, Pro Persona, RIBW, de Driestroom, Sterker Sociaal Werk en de Vrijwilligerscentrale. Aankomende jaren willen we de samenwerking uitbouwen en gaan we natuurlijk op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. We willen er vooral naar streven om de aansluiting te verbeteren van dagbesteding/hulpverlening naar het Hobbycentrum en de aansluiting naar scholing en betaalde werk.

Met veel enthousiasme gaan we de komende jaren verder bouwen aan ons Hobbycentrum.

Meer informatie over onze stichting en onze toekomstplannen staan in onderstaande documenten: