Hobbycentrum Nijmegen Oost

Over ons

Hobbycentrum Nijmegen Oost biedt (jong)volwassenen en gepensioneerden de gelegenheid hun creatieve hobby uit te oefenen, met als uitgangspunt een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden en sociaal isolement te voorkomen.

Ontmoeten, leren, inspireren

Het Hobbycentrum maakt geen onderscheid tussen mensen. Iedereen kan deelnemer zijn. De jaarlijkse deelnemersbijdrage is laag zodat iedereen financieel in staat is om deel te nemen aan alle activiteiten. Voor de jaarlijkse bijdrage kunnen deelnemers onbeperkt deelnemen aan meerdere activiteiten. Deelnemen aan activiteiten is echter niet verplicht. Alleen kijken, het drinken van een kopje koffie of het maken van een praatje, is ook mogelijk bij het Hobbycentrum. We streven naar een centrum waar iedereen elkaar kan ontmoeten, waar we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Erkend leerbedrijf

Hobbycentrum Nijmegen Oost is een erkend leerbedrijf. Stagiaires en mensen die een re-integratietraject volgen kunnen bij ons terecht. We proberen altijd te zoeken naar passende werkzaamheden. Op deze manier begeleiden we mensen in het verwerven van vaardigheden en het verder uitbreiden van hun talenten. Hiermee vergroten zij hun zelfvertrouwen en hun positie op de arbeidsmarkt.

Samenwerkingspartners

In Nijmegen zijn veel sociale organisaties en initiatieven. Toch voelen veel inwoners zich helaas nog eenzaam of verkeren in een sociaal isolement. Hobbycentrum Nijmegen Oost is dan ook constant op zoek naar samenwerking met andere organisaties om overlap van activiteiten te voorkomen en om elkaar te versterken. Zo hebben we afgelopen jaren intensief samengewerkt met de volgende organisaties: de gemeente Nijmegen, het OBG, HAN, Kion, het sociale wijkteam, Stip oost, Pro Persona, RIBW, de Vrijwilligerscentrale en het Repaircafé. Aankomende jaren willen we de samenwerking uitbouwen en gaan we natuurlijk op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. We willen er vooral naar streven om de aansluiting te verbeteren van dagbesteding/hulpverlening naar het Hobbycentrum en de aansluiting naar scholing en betaalde werk.

Met veel enthousiasme gaan we de komende jaren verder bouwen aan ons Hobbycentrum.

Fondsen, sponsoren en donateurs

Hobbycentrum Nijmegen Oost ontvangt al jaren subsidie van de gemeente Nijmegen. Natuurlijk zijn we dankbaar dat we mede door deze subsidie voor veel mensen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan hun vrijetijdsbesteding, hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling.

Sinds januari 2019 is het Hobbycentrum gehuisvest in wijkcentrum de Daalsehof. In de Daalsehof hebben we voldoende plaats om te groeien en ons aanbod uit te breiden. Er is de komende jaren een groeiende behoefte aan plekken zoals het Hobbycentrum. Deze prognose is gebaseerd op de ontwikkelingen/bezuinigingen in de sector Zorg en Welzijn, de toename van werklozen en de komst van meer gepensioneerden in Nijmegen Oost. Met veel enthousiasme en gedrevenheid richten we ons op deze ontwikkelingen, wat betekent dat we meer mensen willen verwelkomen in ons centrum, door ons aanbod te vergroten, de samenwerking met onze partners uit te bouwen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Om deze plannen te verwezenlijken hebben we wel extra financiën nodig. Vandaar dat we actief bezig zijn met het werven van fondsen, sponsoren en donateurs.

Naast een financiële bijdrage kun je ons ook steunen door materiaal te schenken of diensten te leveren. We zijn altijd bereid om daarvoor een tegenprestatie te leveren. Bijvoorbeeld door PR-boodschappen op onze folders en website te vermelden, of door het organiseren van workshops.    En natuurlijk kun je ons ook als particulier steunen.